Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšit úroveň povědomí zástupců vybraných cílových skupin o problematice životního prostředí a šetrném přístupu k němu a přispět tak k praktickému naplňování principů udržitelného rozvoje a k posílení odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, a to se zvláštním důrazem na obnovu a rozvoj venkovských oblastí. K naplnění tohoto cíle přispějeme prostřednictvím rozvoje sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“) a environmentálního poradenství (dále jen „EP“) a prostřednictvím poskytování kvalitních služeb v těchto oblastech.

Projekt sleduje tyto specifické cíle:

  • posílení spolupráce mezi kooperujícími organizacemi, rozšíření a koordinace této sítě
  • „profesionalizace“ aktivit v oblasti EVVO a EP
  • vzájemná výměna zkušeností v oblasti EVVO a EP mezi stávajícími i potenciálními členy sítě a obdobně zaměřenými organizacemi v širším okolí a shromáždění postupů dobré praxe
  • vytvoření vlastního portfolia systematicky poskytovaných služeb EVVO a EP a začlenění stávajících aktivit do tohoto portfolia
  • vytvoření a ověření metodiky práce s vybranými cílovými skupinami
  • akreditace školních programů EVVO
  • poskytování služeb EVVO a EP
  • zlepšení odborného a materiálně-technického zázemí centra