Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

CÍLOVÉ SKUPINY

 • široce pojatá veřejnost, zejména:
  • zástupci veřejné správy
  • děti a mládež
  • senioři a handicapovaní
  • pedagogičtí pracovníci
  • zástupci soukromých podnikatelských subjektů
  • zástupci neziskových subjektů
  • ostatní zástupci veřejnosti
 • partneři spolupracující v rámci sítě EVVO a EP
 • přeshraniční partneři (Rakousko, Polsko, Slovensko, Německo, Srbsko, Bretaň)
 • ostatní stávající i potenciální partneři