Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

PŘEHLED AKTIVIT

ŠKOLNÍ PROGRAMY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více o této aktivitě se dozvíte zde.

TERÉNNÍ EXKURZE

Více o této aktivitě se dozvíte zde.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Více o této aktivitě se dozvíte zde.

GALERIE OZE

V objektu Kapplova dvora je stálá expozice věnovaná tématice obnovitelných zdrojů energie v 1. patře objektu. Jedná se o postery firem zaměřených na obnovitelné zdroje energie, panel s informacemi o pěstování energetického šťovíku Uteuša a ukázkami pelet, maketu kotle na pelety a dále expozici 12 posterů s názvem „Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji“, jejichž smyslem  je prezentovat ekologicky šetrnou revitalizaci areálů v kraji, které pozbyly svého původního určení a které jsou nebo se potenciálně mohou stát vážnou ekologickou zátěží.

SOUTĚŽE

V rámci Zeleného centra v Třanovicích proběhly v roce 2012 dvě soutěže:soutěž školních projektů EVVO a soutěž diplomových prací.

Na podzim 2016  Zelené centrum vyhlásilo výtvarnou soutěž Nakresli komiks s ekologickou tématikou. Ze základních a středních škol bylo dodáno 90 soutěžních prací. .

V červnu 2017 vyhlásilo Zelené centrum výtvarnou soutěž VODA V KRAJINĚ. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 základních škol se 47 výtvarnými pracemi. 1. místo získala Zuzana Poloková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Potok v ranní mlze". Velmi zajímavé byly výtvarné práce v dimenzi 3D, vytvořené z přírodnin, se kterými se přihlásila do soutěže ZŠ Těrlicko.

Více o soutěžích se dozvíte zde.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Pravidelně publikujeme články zaměřené na vybraná témata související s udržitelným rozvojem v místních a mikroregionálních periodicích. Dosud publikované články si můžete prohlédnout zde.

Aktivně se účastníme odborných seminářů a konferencí věnovaných problematice udržitelného rozvoje a souvisejícím tématům.

ZELENÁ KNIHOVNA

  • kamenná knihovna je umístěna v prostorách obecní knihovny a nabízí knižní fond zaměřený na témata udržitelného rozvoje
  • elektronickou knihovnu naleznete zde

KONFERENCE

V únoru 2012 se uskutečnila odborně zaměřená a veřejnosti přístupná konference. Tématem této konference byla aplikace principů udržitelného rozvoje při rozvoji venkovských oblastí. Konference se zaměřila na obecná východiska aplikace principů udržitelného rozvoje, aplikace těchto principů ve vzdělávání, veřejné správě i v řízení dalších organizací a na příklady postupů dobré praxe při realizaci rozvojových projektů veřejné správy i soukromých podnikatelských a neziskových subjektů. Prezentace z konference naleznete zde.

PODPORA PŘÍPRAVY MODELOVÝCH PROJEKTŮ

Podporujeme přípravy dalších modelových projektů založených na principech udržitelného rozvoje, poskytujeme konzultace k těmto projektům.