Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Dopad změn klimatu na člověka - naše aktuální téma

17.08.2017 10:46

Zelené centrum Třanovice připravuje na začátek školního roku 2017/2018 nové téma environmentální výchovy.

Při zpracování loňského tématu Význam vody v krajině, hospodaření s vodou a zadržení vody v krajině se odborný tým Zeleného centra neustále setkával s blízce souvisejícím tématem změny klimatu. Proto je v letošním roce připravována speciální prezentace a především pak pracovní listy pro žáky a studenty na téma DOPAD ZMĚN KLIMATU NA ČLOVĚKA, které budou poprvé k dispozici pro terénní exkurze Zeleného centra od září 2017. Díky projektu Zelené centrum Třanovice 2017, podpořeném Nadací ČEZ, dojde tak k rozšíření portfolia nabízených výukových programů. Pro objednávku exkurzí pište na sov@tranovice.org 

 

 
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "VODA V KRAJINĚ" - vyhlášení výsledků

09.06.2017 10:09

Zelené centrum v Třanovicích již opakovaně vyhlásilo výtvarnou soutěž určenou pro 2. stupeň základních škol.

Do soutěže se do 20. října 2017přihlásilo celkem 6 základních škol se 47 výtvarnými pracemi na téma "VODA V KRAJINĚ". 1. místo získala Zuzana Poloková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Potok v ranní mlze", 2. místo patří Báře Godulové, z 9. ročníku ZŠ a MŠ Těrlicko a 3. místo získala Karolína Kostková ze VII. C, ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina za výtvarné dílo s názvem "Na břehu jezera". Všem upřímně blahopřejeme!

Vítězné práce a výsledky do 5. místa soutěže najdete v přílohách. 

 

Oceněné výtvarné práce

Výsledky soutěže
 

Aktualizace témat Zeleného centra v Třanovicích

07.06.2017 14:46

ŠOV Třanovice, o. p. s. pořádá setkání koordinátorů EVVO a učitelů přírodovědných oborů.

Setkání se uskuteční v rámci vzdělávacích akcí na rok 2017 v projektu MAP FM ve čtvrtek 15. června 2017 od 14:00 do 16:00 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, při příznivém počasí bude možnost prohlídky naučné stezky a lesoparku. 

 

Přihláška 15_06_2017
 

Akce Ukliďme Česko a fotosoutěž - zapojte se!

06.04.2017 17:40

Chcete být aktivní při úklidu naší přírody, vesnic a měst?

Velká úklidová akce po celé zemi se chystá v sobotu 8. dubna 2017. Více informací i ohledně vyhlášené fotosoutěže naleznete na www.UklidmeCesko.cz a v přílohách této aktuality.

 

Akce Ukliďme Česko

Fotosoutěž
 

Nadace ČEZ podpoří Zelené centrum - Podpořte náš projekt v aplikaci EPP

25.03.2017 09:01

Náš projekt na rok 2017 byl vybrán k podpoře Nadací ČEZ. Abychom žádanou podporu obdrželi, je třeba nasbírat body pomocí našich příznivců a aplikace EPP, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých mobilů. Potom už stačí při vlastní sportovní aktivitě spustit aplikaci a posílat body našemu projektu Zelené centrum Třanovice 2017.

Další potřebné informace najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a nově i na fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat tam třeba i svůj like J

 

Leták k EPP
 

Vyhlášení výsledků soutěže Ekologický komiks

11.11.2016 11:53

Zelené centrum Třanovice při ŠOV Třanovice, o. p. s. vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže s tématem Ekologický komiks. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Zelené centrum 2016 podpořeném odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Do soutěže bylo zasláno 90 výtvarných prací. V kategorii základních škol zvítězila kolektivní práce žákyň Terezy Tesařové, Kláry Masopustové, Pavly Marančákové a Elišky Rusiňakové z 6. třídy ZŠ Fryčovice. V kategorii středních škol zvítězili s kolektivní prací studenti Eliška Školová, Lukasz Michalski, Martina Horváthová a Patricie Klimšová ze Střední školy a základní školy Havířov - Šumbark. Vítězům blahopřejeme!

Kategorie ZŠ:

2. místo - Masarykova ZŠ Návsí (Jakub Boščík, Ivana Krnošová, Simona Hermanová)

3. místo -  ZŠ Kontešinec, Český Těšín (Bibiana Kotzianová)

Kategorie SŠ:

2. místo - MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie, Starý Bohumín (Marcel Kakáč, Patricie Balážová)

3. místo - MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie, Starý Bohumín (Stanislav Schnörch)

O způsobu předání ocenění budou školy informovány individuální zprávou po 20. 11. 2016.

 

1. místo ZŠ

1. místo SŠ
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU

25.08.2016 10:11

ŠOV Třanovice, o. p. s. v rámci projektu „Zelené centrum Třanovice 2016“ vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU pro základní a střední školy.

Úkolem je výtvarně zpracovat komiks s eko tématy. Podrobnosti zadání soutěže a termíny najdete v příloze.

 

Zadání soutěže
 

Voda a krajinotvorba - seminář v Holasovicích

25.08.2016 10:02

16. června 2016 měli členové Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje možnost účastnit se semináře na téma, které je v tomto roce prioritním pro Zelené centrum v Třanovicích.

Seminář, který pořádala ŠOV Třanovice, o. p. s., obsahoval dvě přednášky odborníků, a sice "Možnosti zadržení vody v krajině"  přednášel doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie, ČHMÚ Ostrava a „Krajinotvorba a pozemkové úpravy“ přednášel Ing. Michal Pochop, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP Brno. Po skončení přednášek měli účastníci možnost komentované prohlídky Muzea Slezský venkov v Holasovicích.

 

Seminář v Holasovicích
 

Soutěž společné zařízení roku - nádrž na toku Mušalec - BLAHOPŘEJEME !!!

23.08.2016 12:17

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice získala ocenění hned v několika kategoriích. Informace a výsledky naleznete v přiloženém dokumentu. Fotografie dokumentuje prezentaci oceněné akce na konferenci "Voda v krajině - naděje pro budoucnost" dne 14. dubna 2016 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

 

Soutěž_nádrž Mušálec

Prezentace Mušalec
 

Zelené centrum Třanovice opět podpořeno Moravskoslezským krajem

21.03.2016 13:09

Pro rok 2016 se v Zeleném centru připravuje nové environmentální téma VODA. Toto téma  je od dubna 2016 realizováno díky projektu Zelené centrum Třanovice 2016, dotačně podpořeném odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Projekt umožňuje pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících duben - listopad 2016 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny. Téma Voda v krajině je zpracováno i v odborné prezentaci, v pracovních listech pro žáky a studenty a v krátkých filmech.